Obchodní, cenové a platební podmínky:
Základní ceny uvedené na internetových stránkách jsou maloobchodní ceny uváděné včetně DPH.
Dodací podmínky a přeprava:
Vaši objednávku vždy potvrdíme a budeme Vás informovat o termínu dodání, pokud zboží nebude na skladě je dodání cca. 4 – 6 týdny. Pece CLEMENTI je luxusní zboží, které je v mnoha případech vyrobeno jenom přímo pro vás na objednávku. Zboží bude vždy po dohodě se zákazníkem připraveno k vyzvednutí na adrese Pražská 777, 252 64 Velké Přílepy. Nebo doručeno na určené místo v rámci České republiky a Slovenské republiky. Na některé modely bude vždy požadována platba předem. Vše bude upřesněno po předběžné objednávce a konzultováno se zákazníkem během následujících dní. Přepravné vždy
hradí kupující. Vždy bude celková cena předem oznámena zákazníkovi. Zboží zasíláme prostřednictvím
přepravní služby TOP TRANS,…….
Forma úhrady za zboží:
Platba předem převodem nebo v hotovosti při převzetí zboží.
Reklamační řád:
Vždy je nutné zkontrolovat zásilku při převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží, je nutné za přítomností řidiče (dopravce) provést zápis do přepravního listu. Pokud není možné provést kontrolu zboží hned. Do přepravního listu napište (Převzato s výhradou). Kontrolu proveďte nejpozději následující den. Zjištěné poškození neprodleně reklamujte u nás. Pravdivost záznamu na přepravním listu o poškození zásilky musí potvrdit i řidič (dopravce). Provedení zápisu a jeho potvrzení do přepravního listu (dopravce) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení,kus., resp. poškození při přepravě.
Nahlášení a uplatnění záruky:
Společnost Digestoře SIRIUS s.r.o. zabezpečuje záruční a po záruční opravy pouze na zboží prodané na území ČR a SK.
Záruční a po záruční oprava se nahlašuje na tel. + 420 724 145 833, nebo písemně na
e-mail:info@pecegrily.cz. Záruční oprava je provedena na základě předložení platného záručního listu a
prodejního dokladu, pouze našim pověřeným autorizovaným servisem. Záruka je poskytována po dobu 24
měsíců v domácnosti. Při použití v profi je záruka omezena na 6 měsíců. Záruka se nevtahuje na špatně
nainstalované a používané výrobky, kde došlo k neodbornému zapojení, neodbornému zásahu při montáži
a tím i jejího možnému poškození, včetně živelných katastrof, přepětí, blesk, požár, voda, špatné skladování …….
Nedodržení montážního návodu a návodu pro obsluhu. Proto nelze považovat a uplatňovat záruční servis po
neodborné montáži. Ani povrchová poškození vzniklé při dopravě, montáži, provozu a špatné údržby nejsou
důvodem záruční opravy a oprávněné reklamace.
Digestoře SIRIUS s.r.o.
K Lichému stromu 195,252 65 Tursko
IČ:26970007
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
Oddíl : C, vložka C269798
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy:
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém
případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající, spotřebiteli v takovém případě, vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na odstranění nečistot nebo na pořízení nového
originálního obalu, pokud bylo zboží vrácené bez něho, atd.).S ohledem na výše uvedené, doporučujeme vracené zboží odeslat v originálním obalu, kompletní a nepoškozené. Prodávajícímu dnem přijetí oznámení o odstoupení počíná běžet 14 denní lhůta pro vrácení peněz spotřebiteli. Náklady, spojené s dopravou vraceného zboží, hradí spotřebitel.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR):
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má možnost spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení.
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz